MeniLab (til profesjonelt bruk)

 


Beskrivelse

MeniLab brukes til rengjøring/desinfisering av prøvelinser,

for alle typer RGP linser.

Ekstremt effektiv mot bakterier, gjær, sopp, virus og amøber.

 

Innhold

 • Aktiv klorin oppløsning: qs 0,5% el. 5000 aktiv klorin
 • Destillert vann: qs 100%

Pakningsstørrelse

 • MeniLab 250ml

Godkjenning

CE

 

Bruksanvisning

Vask hendene godt før håndtering av linsen.

 1. Gni linsen forsiktig i 20 sek. med MeniCare Plus. Skyll med MeniCare Plus.
 2. Fyll linseglasset med MeniLab og la linsen ligge i MeniLab i 5 minutter.
 3. Ta lokket forsiktig av uten å søle med væsken. Skyll linsen godt i 15 sekunder med MeniCare Plus mens den sitter i klypen i lokket.
 4. Linseglasset tømmes for MeniLab og skylles med MeniCare Plus.
 5. Linsen oppbevares i MeniCare Plus. Bytt ut linsevæsken hver 4. uke når prøvelinsene ikke er i bruk i mellomtiden.

Før linsen tas i bruk, skylles den med MeniCare Plus.

MeniLab er klor-basert og det er viktig å skylle linsene forskriftsmessig etter behandlingen.

Les fullstendig pakningsvedlegg før bruk.

 

ADVARSEL: MeniLab må ikke komme i kontakt med øynene.

Ved uhell: skyll øynene grundig med vann og kontakt raskt din kontaktlinsetilpasser eller øyelege.

MeniLab må ikke svelges. Oppbevares utilgjengelig for barn.

 

Forholdsregler

 • Ikke oppbevar linsen lenger enn 60 min i MeniLab. Fargen på linsene kan blekes, men utover dette påvirkes ikke kvaliteten på linsene.
 • Viktig: Ikke svelg. Unngå kontakt med hud og søl ikke på klær (kan bleke).
 • Oppbevares i romtemperatur (15-25°C).
 • Brukes innen 3 mnd etter åpning.
 • MeniLab utgått på dato skal ikke brukes.
 • Bruk aldri vann fra springen til å skylle linsene med.

Kontraindikasjoner

Brukes ikke sammen med myke kontaktlinser.

Brukes ikke ved allergi overfor noen av komponentene.

 

 


Pakningsvedlegg

 

 

Pro Cornea Spesiallinser, Budstikka 8A, 3612 Kongsberg, Telefon 32 76 88 36, Fax 32 72 89 22, post@procornea.no